Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A European Multi Lake Survey dataset of environmental variables, phytoplankton pigments and cyanotoxins

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Scientific Data

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

23.10.2018

Strony (od-do)

180226-1 - 180226-13

DOI

10.1038/sdata.2018.226

Uwagi

Article number: 180226

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]

Impact Factor

5,929