Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Handbook of drying of vegetables and vegetable products

Redaktorzy

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Wydawca

CRC Press

Wydawca z listy MNiSW

Taylor & Francis Group

Data opublikowania

2017

Liczba stron

538

ISBN

9781498753869

URL

https://www.crcpress.com/Handbook-of-Drying-of-Vegetables-and-Vegetable-Products/Zhang-Bhandari-Fang/p/book/9781498753869

Opublikowano w

Seria: Advances in Drying Science and Technology

Rozdziały
Highly efficient vegetable drying technologies III ultrasound-assisted drying (s. 81-115)