Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Charakterystyka wód popłucznych z filtrów do odżelaziania i odmanganiania wód podziemnych i sposoby ich oczyszczania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN The spent backwash water from iron and manganese removal filters quality and treatment methods

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Technologia Wody

Rocznik: 2018 | Numer: nr 6 (62)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

24 - 29

Punktacja MNiSW / czasopismo

5 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]