Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Małgorzata Komorowska-Kaufman

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

malgorzata.komorowska-kaufman@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 16

ResearcherID

M-1210-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska