Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

System usuwania błota pośniegowego w samochodach osobowych – koncepcja

Autorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN The system of removing slush in passenger cars - a concept

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Rocznik: 2018 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • błoto pośniegowe
  • bezpieczeństwo ruchu pojazdu
  • system usuwania błota pośniegowego
Strony (od-do)

217 - 220

DOI

10.24136/atest.2018.385

URL

http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/491/444

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]