Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Study on the Combustion Process of Premixed Methane Flames with CO2 Dilution at Elevated Pressures

Autorzy

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 12 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

23.01.2019

DOI

10.3390/en12030348

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/12/3/348

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Impact Factor

2,702