Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Rafał Ślefarski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Energetyki Cieplnej

E-mail

rafal.slefarski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 18

ORCID

0000-0003-4285-0030

ResearcherID

M-9130-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (15)

Rozdziały (14)

Raporty (7)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)