Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Problemy budowy i eksploatacji współczesnych nadwozi izotermicznych i chłodniczych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Problems of construction and operation of modern isothermal and refrigerated bodies

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Rocznik: 2018 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • nadwozie izotermiczne i chłodnicze
  • uszkodzenie nadwozia
  • termowizja
Strony (od-do)

620 - 624

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

7 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]