Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Industry 4.0 – industrial robots

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Industry 4.0
  • industrial robot
  • collaborative robot
  • Flexible Production System
Data udostępnienia online

04.12.2018

Strony (od-do)

1 - 9

DOI

10.4108/eai.6-11-2018.2279577

URL

http://eudl.eu/doi/10.4108/eai.6-11-2018.2279577

Książka

MMS 2018 : 3rd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems

Zaprezentowany na

3rd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems, 6-8.11.2018, Dubrovnik, Croatia

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

1 miesiąc po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / rozdział

5