Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Macroergonomics for manufacturing systems an evaluation approach foreword

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

wstęp / przedmowa

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

7 - 9

Książka

Macroergonomics for manufacturing systems : an evaluation approach