Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Dostosowanie emisji zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez oprawę oświetleniową ze źródłami LED do wymagań norm EMC

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Adjusting the emission of electromagnetic disturbances generated by the luminaire with LED sources to the EMC Standards requirements

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2018 | Tom: R. 94 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kompatybilność elektromagnetyczna
  • zaburzenia przewodzone
  • zaburzenia promieniowane
  • oprawa oświetleniowa LED
EN
  • electromagnetic compatibility
  • conductive disturbances
  • radiated disturbances
  • LED lighting fixture
Strony (od-do)

214 - 217

DOI

10.15199/48.2018.12.48

URL

http://pe.org.pl/articles/2018/12/48.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]