Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Mikrobiologia ścieków

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Microbiology of wastewater

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Technologia Wody

Rocznik: 2018 | Numer: nr 6 (62)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ścieki
  • oczyszczalnie ścieków
  • mikroorganizmy
  • patogeny
EN
  • sewage
  • wastewater treatment plants
  • microorganisms
  • pathogens
Strony (od-do)

58 - 62

Punktacja MNiSW / czasopismo

5 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]