Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

X Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia - nauka i przemysł", Poznań, 30 listopada 2018r. : materiały konferencyjne

Rok publikacji

2018

Typ książki

materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Cursiva

Data opublikowania

2018

Liczba stron

314

ISBN

978-83-62108-44-2

Rozdziały
Impregnacja próżniowa – intensyfikacja procesów wymiany masy z wykorzystaniem ultradźwięków (s. 78-79)
Monowarstwy Langmuira i warstwy Langmuira-Blodgett jako narzędzie do badania oddziaływań w układach biologicznych (s. 85-86)
Biodegradacja wybranych grup bisfenoli (s. 103-105)
Oznaczanie zawartości bisfenolu A oraz jego zamienników w papierze termicznym (s. 106-107)
Metody ograniczenia emisji szkodliwych związków z narzędzi ściernych (s. 127)
Wykrywanie jonów metali ciężkich w roztworach wodnych z wykorzystaniem nanostruktur srebra stabilizowanych biopolimerami (s. 143-144)
Synteza elektrochemicznie aktywnych nanostrukturalnych heksacyjanożelazianów metali przejściowych z wykorzystaniem pochodnej ligniny (s. 145-146)
Nanostruktury złota stabilizowane solą sodową oktenylobursztynianu skrobiowego (s. 148-149)
Wpływ dodatku hydrolizatów skrobiowych na mrozoodporność betonów (s. 150-151)
Materiały hybrydowe: od syntezy do zastosowań (s. 181-182)
Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z roztworów po ługowaniu (s. 198-199)
Synteza jonożeli metodą fotopolimeryzacji tiol-en w cieczy jonowej (s. 211-212)
Separacja produktów biokonwersji z roztworów pofermentacyjnych (s. 217-218)
Optymalizacja procesu elektroutleniania anionowych związków powierzchniowo czynnych (s. 250-251)
Optymalizacja procesu elektroutleniania niejonowych związków powierzchniowo czynnych (s. 252-253)
Badanie transportu jonów metali w wybranych układach separacyjnych (s. 254-256)
Wydzielanie kwasów karboksylowych z płynu pofermentacyjnego technikami membranowymi (s. 254-255)
Otrzymywanie i charakterystyka aktuatorów polimerowych (s. 269-270)
Konferencja

X Poznańska Konferencja Naukowa "Chemia- nauka i przemysł", 30.11.2018 - 01.12.2018, Poznań, Polska