Processing may take a few seconds...

Book


Title

X Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia - nauka i przemysł", Poznań, 30 listopada 2018r. : materiały konferencyjne

Year of publication

2018

Book type

edited book

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Cursiva

Date of publication

2018

Number of pages

314

ISBN

978-83-62108-44-2

Chapters
Impregnacja próżniowa – intensyfikacja procesów wymiany masy z wykorzystaniem ultradźwięków (p. 78-79)
Monowarstwy Langmuira i warstwy Langmuira-Blodgett jako narzędzie do badania oddziaływań w układach biologicznych (p. 85-86)
Aktywność nukleacyjna drewna modyfikowanego termicznie w kompozytach polimerowych (p. 87-88)
Biodegradacja wybranych grup bisfenoli (p. 103-105)
Oznaczanie zawartości bisfenolu A oraz jego zamienników w papierze termicznym (p. 106-107)
Metody ograniczenia emisji szkodliwych związków z narzędzi ściernych (p. 127)
Wykrywanie jonów metali ciężkich w roztworach wodnych z wykorzystaniem nanostruktur srebra stabilizowanych biopolimerami (p. 143-144)
Synteza elektrochemicznie aktywnych nanostrukturalnych heksacyjanożelazianów metali przejściowych z wykorzystaniem pochodnej ligniny (p. 145-146)
Nanostruktury złota stabilizowane solą sodową oktenylobursztynianu skrobiowego (p. 148-149)
Wpływ dodatku hydrolizatów skrobiowych na mrozoodporność betonów (p. 150-151)
Materiały hybrydowe: od syntezy do zastosowań (p. 181-182)
Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z roztworów po ługowaniu (p. 198-199)
Synteza jonożeli metodą fotopolimeryzacji tiol-en w cieczy jonowej (p. 211-212)
Biokompozyty chitozanu z nanometryczną celulozą i modyfikowanym krzemianem warstwowym (p. 215-216)
Separacja produktów biokonwersji z roztworów pofermentacyjnych (p. 217-218)
Transport jonów miedzi przez polimerowe membrany inkluzyjne. (p. 238-239)
Optymalizacja procesu elektroutleniania anionowych związków powierzchniowo czynnych (p. 250-251)
Optymalizacja procesu elektroutleniania niejonowych związków powierzchniowo czynnych (p. 252-253)
Badanie transportu jonów metali w wybranych układach separacyjnych (p. 254-256)
Wydzielanie kwasów karboksylowych z płynu pofermentacyjnego technikami membranowymi (p. 254-255)
Otrzymywanie i charakterystyka aktuatorów polimerowych (p. 269-270)
Krystalizacja izotaktycznego polipropylenu indukowana siłami ścinającymi (p. 289)
Conference

X Poznańska Konferencja Naukowa "Chemia- nauka i przemysł", 30.11.2018 - 01.12.2018, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.