Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Optymalizacja procesu elektroutleniania niejonowych związków powierzchniowo czynnych

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2018

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

252 - 253

URL

http://50wtch.put.poznan.pl/sites/default/files/Ksi%C4%85zka%20abstrakt%C3%B3w.pdf

Book

X Poznańska Konferencja Naukowa „Chemia - nauka i przemysł", Poznań, 30 listopada 2018r. : materiały konferencyjne

Presented on

X Poznańska Konferencja Naukowa "Chemia- nauka i przemysł", 30.11.2018 - 01.12.2018, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.