Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Modelowanie procesu adsorpcji kwasu synapinowego na mezoporowatej krzemionce SBA-15 modyfikowanej [3-(metyloamino)propylo]trimetoksysilanem

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Wariant tytułu

EN Modeling of sinapic acid adsorption onto [3-(methylamino)propyl]trimethoxysilane-modified SBA-15 mesoporous silica

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Przemysł Chemiczny

Rocznik: 2019 | Tom: t. 98 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

86 - 88

DOI

10.15199/62.2019.1.12

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Impact Factor

0,485