Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Zjawiska nieliniowe w strefie kontaktu okładziny ciernej z tarczą hamulcową pojazdu szynowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Non-linear phenomena in the contact zone of the friction pad with the brake disc of the rail vehicle

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2019

Liczba stron

204

ISBN

978-83-7775-532-7

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80