Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Wojciech Sawczuk

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

wojciech.sawczuk@put.poznan.pl

Telefon

61 224 45 10

ResearcherID

P-2373-2014

ORCID

0000-0002-5049-6644

Google Scholar

YTnfv48AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS