Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Wojciech Sawczuk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

wojciech.sawczuk@put.poznan.pl

Telefon

61 224 45 10

ORCID

0000-0002-5049-6644

ResearcherID

P-2373-2014

Google Scholar

YTnfv48AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (53)

Rozdziały (25)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (85)

Recenzje prac dyplomowych (82)

Wyniki (3)