Processing may take a few seconds...

Article


Title

Modelowanie i komputerowa analiza wytrzymałościowa ramy nośnej prototypowego siewnika pneumatycznego przystosowanego dla rolnictwa precyzyjnego

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2011

Published in

Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering

Journal year: 2011 | Journal volume: vol. 56 | Journal number: no. 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

92 - 96

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.