Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Analiza stateczności skarp wykopów w sąsiedztwie podziemnych gazociągów z uwzględnieniem stanu pokrytycznego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Dział Projektów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Stability analysis of excavations slopes in proximity to buried gas pipelines considering a post-critical state

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Książka

Analizy i doświadczenia w geoinżynierii : praca zbiorowa

Punktacja MNiSW / rozdział

20