Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Asfalty naturalne – charakterystyka i zastosowanie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Rocznik: 2018 | Numer: nr 27

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

37 - 48

DOI

10.21008/j.1897-4007.2018.27.03

URL

http://acei.put.poznan.pl/index.php/acei/issue/view/17

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW

4 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]