Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21 września 2018. Materiały zjazdowe, cz. 1 : streszczenia

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

książka abstraktów

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Polska

Wydawca

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Data opublikowania

2018

Liczba stron

350

ISBN

978-83-60988-27-5

Rozdziały
Lignina krafta aktywowana cieczami jonowymi jako komponent zaawansowanych materiałów hybrydowych (s. S12-7)
Jonożele otrzymywane metodą fotopolimeryzacji tiol-en w cieczy jonowej
Jonożele tiol-en zawierające ciecze jonowe o różnej budowie kationu imidazoliowego
Konferencja

61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 17-21.09.2018, Kraków, Polska