Processing may take a few seconds...

Book


Title

61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21 września 2018. Materiały zjazdowe, cz. 1 : streszczenia

Editors

Year of publication

2018

Book type

book of abstracts

Publication language

polish

Place

Kraków, Polska

Publisher name

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Date of publication

2018

Number of pages

350

ISBN

978-83-60988-27-5

Chapters
Ocena efektywności usuwania niejonowych związków powierzchniowo czynnych za pomocą wybranych niebiologicznych metod degradacji (p. 210)
Ocena efektywności usuwania anionowych związków powierzchniowo czynnych za pomocą wybranych niebiologicznych metod degradacji (p. 210)
Jonożele tiol-en zawierające ciecze jonowe o różnej budowie kationu imidazoliowego
Jonożele otrzymywane metodą fotopolimeryzacji tiol-en w cieczy jonowej
Lignina krafta aktywowana cieczami jonowymi jako komponent zaawansowanych materiałów hybrydowych (p. S12-7)
Conference

61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 17-21.09.2018, Kraków, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.