Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Jonożele otrzymywane metodą fotopolimeryzacji tiol-en w cieczy jonowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Książka

61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21 września 2018. Materiały zjazdowe, cz. 1 : streszczenia

Zaprezentowany na

61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 17-21.09.2018, Kraków, Polska