Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Próba systemowa uruchomienia bloku cieplnego w Elektrowni Turów jako weryfikacja możliwości wykorzystania Elektrowni Wodnej Dychów w procesie restytucji KSE

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN System experiment of activating the power unit in Turow Power Plant as the verification of Dychow Hydropower Plant possibility of participating in the National Power System restitution process

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2019 | Tom: R. 95 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • black-out
  • restytucja
  • system elektroenergetyczny
  • elektrownia wodna
  • elektrownia cieplna
Strony (od-do)

29 - 34

DOI

10.15199/48.2019.02.06

URL

http://pe.org.pl/articles/2019/2/6.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20