Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Impact of technical and technological changes on energy efficiency of production company-case study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 145

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

0,75

DOI

10.1088/1757-899X/145/6/062007

Uwagi

Article number: 062007(2016)

Zaprezentowany na

ModTech International Conference - Modern Technologies in Industrial Engineering IV, 15-18.06.2016, Iaşi, Romania

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Publikacja indeksowana w

WoS (15)