Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Badanie wpływu dodatku granulatu gumowego na odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody i mrozu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Investigation of impact of a crumb rubber granulate addition on the asphalt mixtures resistance to water and frost

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Budownictwo i Architektura

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 17 | Numer: nr 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • wskaźnik ITSR
  • wytrzymałość na rozciąganie pośrednie
  • zawartość wolnych przestrzeni
  • guma aktywowana
  • gęstość objętościowa
EN
  • ITSR
  • indirect tensile strength
  • bulk density
  • air voids content
  • activated rubber
Strony (od-do)

171 - 179

DOI

10.24358/Bud-Arch_18_174_14

URL

http://bud-arch.pollub.pl/wp-content/uploads/Bud-arch_174_2018_171-179_Wi%C5%9Bniewski_et_al.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

6 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]