Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Current Trends in Boriding. Techniques

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Cham, Switzerland

Wydawca

Springer International Publishing

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2019

Liczba stron

282

ISBN

978-3-030-06781-6

eISBN

978-3-030-06782-3

ISSN

1612-1317

eISSN

1868-1212

DOI

10.1007/978-3-030-06782-3

URL

http://springer.com/gb/book/9783030067816

Opublikowano w

Seria: Engineering Materials

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Springer Nature Switzerland AG

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80