Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Michał Kulka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

E-mail

michal.kulka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 35 75

PBN ID

1480775

ResearcherID

I-6374-2012

ORCID

0000-0003-0849-3500

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (68)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS