Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Michał Kulka

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Inżynierii Materiałowej

E-mail

michal.kulka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 35 75

ORCID

0000-0003-0849-3500

ResearcherID

I-6374-2012

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (73)

Rozdziały (1)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (28)

Recenzje prac dyplomowych (219)