Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Sposób obróbki walcowych kół zębatych krążkowym narzędziem toroidalnym - teoria i praktyka

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2016

Liczba stron

152

ISBN

978-83-7775-422-1

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003806898

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 535

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)