Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Rafał Talar

PBN ID

2334244

ResearcherID

H-4858-2014

ORCID

0000-0003-4355-9923

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS