Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Rafał Talar

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

rafal.talar@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 52

ORCID

0000-0003-4355-9923

ResearcherID

H-4858-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (15)

Rozdziały (12)

Książki (1)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska