Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Odpowiedź dielektryczna w dziedzinie częstotliwości układu izolacyjnego celuloza-mieszanina estru syntetycznego i oleju mineralnego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2016 | Tom: R. 92 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • olej mineralny
  • ester syntetyczny
  • mieszanina estru syntetycznego z olejem mineralnym
  • spektroskopia dielektryczna w dziedzinie częstotliwości
Strony (od-do)

38 - 41

DOI

10.15199/48.2016.10.09

URL

http://pe.org.pl/articles/2016/10/9.pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

14

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14