Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Hubert Morańda

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

hubert.moranda@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 35

ORCID

0000-0001-7961-5814

ResearcherID

F-5252-2013

Google Scholar

qncericAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (25)

Rozdziały (11)

Książki (1)

Raporty (18)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (93)

Recenzje prac dyplomowych (90)

Wyniki (1)