Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Free radical photopolymerization of multifunctional monomers

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • free radical photopolymerization
  • kinetics
  • multifunctional monomers
  • viscosity effect
  • oxygen inhibition
  • dark polymerization
Strony (od-do)

62 - 81

DOI

10.1016/B978-0-323-35321-2.00004-2

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323353212000042

Książka

Three-dimensional microfabrication using two-photon polymerization