Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zmiany w projektowaniu układów instalacji cieplnych w budownictwie mieszkaniowym w aspekcie zmniejszania się zapotrzebowania na ciepło budynków

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Changes in the design of the heat installation systems in housing in the aspect of reducing the heat demand for buildings

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Rocznik: 2019 | Tom: T. 50 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zużycie ciepłej wody użytkowej
  • budynki niemal zero energetyczne
  • straty ciepłej wody użytkowej
  • energia końcowa
EN
  • hot water consumption
  • almost zero energy buildings
  • losses of hot water
  • final energy
Strony (od-do)

9 - 15

Punktacja MNiSW / czasopismo

5