Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Katarzyna Ratajczak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

katarzyna.m.ratajczak@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 24

PBN ID

2313651

ResearcherID

L-9967-2014

ORCID

0000-0002-6950-8262

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (24)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS