Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ocena właściwości reologicznych kompozytów polipropylenu z modyfikowanym i niemodyfikowanym węglanem wapnia w pomiarach typu off-line i in-line

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Wariant tytułu

EN Evaluation of rheological properties of polypropylene composites with modified and unmodified calcium carbonate in off-line and in-line measurements

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Przemysł Chemiczny

Rocznik: 2019 | Tom: t. 98 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

442 - 447

DOI

10.15199/62.2019.3.16

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Impact Factor

0,428 [Lista 2018]