Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza wybranych przemieszczeń osiowych bezstykowego toru kolejowego powstających podczas jego eksploatacji

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Analysis of chosen axial displacements of railway jointless track arising during its operating

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Rocznik: 2018 | Numer: nr 27

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • tor bezstykowy
  • przemieszczenie podłużne
  • czynniki wymuszające
EN
  • CWR track
  • longitudal displacement
  • forcing factors
Strony (od-do)

7 - 23

DOI

10.21008/j.1897-4007.2018.27.01

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

4 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]