Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Probabilistic inverse analysis of data obtained from pavement deflection measured by FWD

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Analiza odwrotna rezultatów uzyskanych przy zastosowaniu urządzenia FWD z wykorzystaniem metody probabilistycznej

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Rocznik: 2018 | Numer: nr 27

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

75 - 84

DOI

10.21008/j.1897-4007.2018.27.06

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

4 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]