Processing may take a few seconds...

Book


Title

Kartograficzne automaty komórkowe jako narzędzie modelowania i symulacji zjawisk przestrzennych w zagadnieniach decyzyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2011

Book type

scientific monograph / Habilitation

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2011

Number of pages

147

ISBN

978-83-7775-010-0

eISBN

8377750104

ISSN

0551-6528

Catalog

xx002147451

Keywords
PL
  • automaty komórkowe
  • kartografia automatyczna
  • kartografia wspomagana komputerowo
  • kartografia komputerowa
  • komputery równoległe
  • rozpoznawanie obrazów (informatyka)
  • systemy informacji przestrzennej
  • geografia - systemy informacyjno-wyszukiwawcze
  • kartografia - informatyka
  • Systemy Informacji Geograficznej
Published in

Book series: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Number in series

nr 457

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.