Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wpływ dużego zakładu przemysłowego na eksploatację komunalnej oczyszczalni ścieków

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

polski

Uwagi

Dokument elektroniczny na CD-ROM

Książka

17 Konferencja Naukowo-Techniczna Woda-Ścieki-Człowiek-Środowisko : Licheń Stary k. Konina, 13-15.03.2019r.

Zaprezentowany na

17 Konferencja Naukowo-Techniczna Woda-Ścieki-Człowiek-Środowisko, 13-15.03.2019, Licheń Stary k. Konina, Polska