Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Wojciech Góra

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

wojciech.gora@put.poznan.pl

Telefon

61 647 58 27

ResearcherID

M-1820-2014

Artykuły (4)

Rozdziały (6)

Raporty (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)