Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Dobór współczynnika emisyjności w termowizyjnych pomiarach temperatury złącza diody półprzewodnikowej (cz.2)

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN The choice of emissivity factor in thermovision temperature measurement of silicone junction (part 2)

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • dioda półprzewodnikowa
  • termowizja
  • temperatura
  • pomiary
Strony (od-do)

14 - 20

Książka

Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne . Cześć V

Punktacja MNiSW / rozdział

5