Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Efektywność i skuteczność decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych w sytuacji kryzysu

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2012

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

66 - 93

Book

Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.