Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Justyna Trojanowska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

justyna.trojanowska@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 91

ORCID

0000-0001-5598-3807

ResearcherID

K-3787-2014

Google Scholar

Justyna Trojanowska

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (13)

Rozdziały (39)

Książki (8)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (29)

Recenzje prac dyplomowych (11)