Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Justyna Trojanowska

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

justyna.trojanowska@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 91

ResearcherID

K-3787-2014

ORCID

0000-0001-5598-3807

Google Scholar

Justyna Trojanowska

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (39)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS