Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Metody optymalizacji regulacji parametrów utrzymania komfortu klimatycznego w zdecentralizowanym systemie wentylacyjno-ogrzewczym

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Year of publication

2011

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

273 - 278

Book

Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska. T. 2

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.