Processing may take a few seconds...

Article


Title

Elementy przekształceń obrazów cyfrowych w bazach danych systemów zarządzania nawierzchniami bitumicznymi

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2012

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska

Journal year: 2012 | Journal volume: z. 59 | Journal number: nr 3/IV

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

297 - 304

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.