Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

ADC based on a fully differential current mode integrator

Autorzy

[ 1 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Analog Integrated Circuits and Signal Processing

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 100 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • analog to digital converters
  • low power circuits
  • analog circuit design
  • standard digital CMOS technology
Data udostępnienia online

25.04.2019

Strony (od-do)

327 - 334

DOI

10.1007/s10470-019-01456-4

URL

https://link.springer.com/article/10.1007/s10470-019-01456-4?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst&utm_source=ArticleAuthorOnlineFirst&utm_medium=email&utm_content=AA_en_06082018&ArticleAuthorOnlineFirst_20190428

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Impact Factor

0,925