Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marek Kropidłowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

marek.kropidlowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 97

PBN ID

1494292

ResearcherID

F-7852-2014

ORCID

0000-0002-1739-0071

Google Scholar

_Ic4ZjYAAAAJ&hl=pl