Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Gruntowo-powłokowe konstrukcje z blach falistych : projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

Data opublikowania

2019

Liczba stron

519

ISBN

978-83-206-2006-1

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80