Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Experimental Study into the Torsional Friction between AGV Wheel and Various Floors

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

104 - 109

DOI

10.21741/9781644900215-15

URL

http://www.mrforum.com/wp-content/uploads/open_access/9781644900215/15.pdf

Książka

Experimental Mechanics of Solids : 28th Symposium on Experimental Mechanics of Solids : in memory of prof. Jacek Stupnicki, October 17-20, 2018, Jachranka near Warsaw

Zaprezentowany na

28th Symposium on Experimental Mechanics of Solids : in memory of prof. Jacek Stupnicki, 17-20.10.2019, Jachranka, Poland

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

5

Publikacja indeksowana w

WoS