Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Parametryzacja krzywej ugięć nawierzchni podatnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Drogownictwo

Rocznik: 2019 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

67 - 73

Punktacja MNiSW / czasopismo

5